แจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชากร

สมัครเข้าร่วมการประชุม ปี พ.ศ. *
หมายเลขบัตรประชาชน *
- - - -
ชื่อ-สกุล *
จำนวนเงินที่โอน*
บาท
วันที่โอน*
เวลาที่โอน*
โอนเข้าบัญชีธนาคาร*
ธนาคารกรุงไทย สาขา สันป่าข่อย ชื่อบัญขี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0
แนบไฟล์เอกสารใบสมัคร (pdf file) *